Auge som ser

«Det som har sigra over verda, er vår tru,» skriv apostelen Johannes.
Abraham vart dei truande sin ættefar, han som godtruande sette igong med å telje stjernehimmelen.
Den blindfødde i Jerusalem avslører for folk til alle tider at tru handlar om auge som ser åndelege realitetar.

Mange har hatt vanskeleg for å rekne det usynlege som reelt. Men som med den blindfødde i Jerusalem, handlar tru om å erkjenne at «eg var blind, men no ser eg».

Tru er auge som ser både det Gud gjer midt i verda, og å sjå verda med Guds auge.
Les historia i Johannesevangeliet kap 9.

 

Translate »