Auge som ser

“Det som har sigra over verda, er vår tru,” skriv apostelen Johannes.
Abraham vart dei truande sin ættefar, han som godtruande sette igong med å telje stjernehimmelen.
Den blindfødde i Jerusalem avslører for folk til alle tider at tru handlar om auge som ser åndelege realitetar.

Mange har hatt vanskeleg for å rekne det usynlege som reelt. Men som med den blindfødde i Jerusalem, handlar tru om å erkjenne at “eg var blind, men no ser eg”.

Tru er auge som ser både det Gud gjer midt i verda, og å sjå verda med Guds auge.
Les historia i Johannesevangeliet kap 9.

Meir om det i messa i Betania, Stryn, sundag 7. oktober kl. 12.00. Vel møtt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.