Auge som ser

“Det som har sigra over verda, er vår tru,” skriv apostelen Johannes.
Abraham vart dei truande sin ættefar, han som godtruande sette igong med å telje stjernehimmelen.
Den blindfødde i Jerusalem avslører for folk til alle tider at tru handlar om auge som ser åndelege realitetar.
Mange har hatt vanskeleg for å rekne det usynlege som reelt.
Men som med den blindfødde i Jerusalem, handlar tru om å erkjenne at “eg var blind, men no ser eg”.
Tru er auge som ser både det Gud gjer midt i verda, og å sjå verda med Guds auge.
Les historia i Johannesevangeliet kap 9.
Translate »