Apostolisk suksesjon – aposteldagen

Då Peter viste at han ikkje duger som fiskar, kunne Jesus bruke han. Jesus viste han tillit og gav han ny sjølvinnsikt. Jesus tok båten hans ibruk, og deretter heile mannen.

Sjølvinnsikt er verdifulle saker. Og fårleg når ho ikkje er grunna i realitetar.

Historia om fiskarane på Gennesaretsjøen og deira liv, er universell. Det handlar om å velje etterfylgjarlivet istadenfor det sjølvsikra. Etterfylgjaren sin tryggleik avslører Peter: «På ditt ord, Herre!»

Her startar apostolisk suksesjon. Biskopar og prestar har arva apostelen sitt oppdrag. Og alle kristne er kalla til å tru som apostlane. Kyrkja er ’up to date’ berre når ho står i denne suksesjonen.

I etterfylgjinga finst også velsigninga. Peter betalte med sitt liv for lydnaden. I ditt og mitt tilfelle er prislappen enno open. Men det gjeld om å vere i apostolisk suksesjon.

Translate »