Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt.

Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven.
Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne.

Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet.

Difor går vi til messe med  alabastkrukker med vår historie, tårer, synd, skam, kropp og sjel.

Tilgongen til Guds nåde er open. Men utan syndserkjenning, inga  syndstilgjeving.

Jesus, meg selv jeg deg bringer / legger med ned for din fot / at du meg evig skal eie / jeg er jo kjøpt med ditt blod!”

Les Luk 7,36-50

Translate »