Å leva det er å elska

jesus_bethany

Andre sundagen i faste set eit hovudmotiv som gjeld heile fastetida: Frigjering.

«Da Jesus satte sjelen fri.» Den store frigjeringsdagen markerer korleis Jesus Messias frigjer og reiser opp menneske. Demonstrert på kvinna i farisearen Simons hus.

Frigjeringa gjeld ikkje berre på det ytre planet, ikkje berre for dei lærde og lovkyndige, ikkje berre for eit snevert ”åndeleg” område av livet. Men for heile folket og heile livet; moralsk, kroppsleg, sosialt og åndeleg.

Ho vart både fri, frisk og fornya – ho som møtte Jesus. Eit oppreist menneske, ei Israels dotter, med full menneskeleg og åndeleg status.

Vanskeleg å forstå for somme. Minst for dei som veit at dei står i gjeld til Gud. Slik er nåden.  Vel møtt i kyrkja på sundag. Her er skriftstolen ledig og altarbordet vert dekka. Frigjeringa startar her.

Translate »