Vel møtt i St Olav kyrkje

Søkjer du ein åndeleg heim?
Merker du trykket frå sekulariseringa?
Leitar du etter den udelte kyrkja si tru?
Lengtar du etter ei liturgisk kyrkje?
Er presteteneste i apostolisk suksesjon viktig for deg?
Ser du etter ein stad du kan finne “den tru som ein gong for alle er overgjeven til dei heilage”?

Den nordisk-katolske kyrkja kan vere staden for deg.
I Ålesund har vi ein kyrkjelyd, St Olav, som møtast i Hatlane, Borgundvegen 606.

Velkomen innom.

Neste messe er sundag 16. desember kl. 11.

Info om messer og andre samlingar vert oppdatert her på heimesida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.