Jonsok

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje 16. juni kl. 19.

Vel møtt til messe i Togkapellet, Åndalsnes, sundag 23. juni kl. 12.00

St Johannes forløpar

Jonsok er meir enn bål og rjomegraut. Midtsommar-feiringa fekk namn etter profeten som vart fødd denne dagen. Kyrkja har slutta å hevde si feiring, så dagen har mist sitt kristne innhald. Frelsaren vart fødd ved årets mørkaste natt, døyparen ved den lysaste, for han skulle vitne om lyset. Vegryddaren for Herren trengs meir idag enn nokon …

Les mer

Trinitatis

Dogmet om at Gud er treeinig er ikkje ei forklåring, ei forenkling eller ei forflating. Det er det vernet mysteriet om Gud treng. Det finst i Skrifta og i den apostoliske trua. Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Ander som går ut frå Faderen. Han …

Les mer

Trøystaren i liv og død

TRØYSTAREN I LIV OG DØD «Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra …

Les mer

Oppgjer med vondskap

Vondskapen har alltid valda menneske vanskar. Vitskapen kan ikkje forklåre han. Politikarar kan ikkje utrydde han. Jesus konfronterer vondskapen. Han driv ut vonde ånder. For vondskapen er imot Guds skaparverk. Det vonde oppstår når det gode som skulle vere der, er borte. Difor taper djevelen mannjamning med Jesus. Han går omvegar utanom krossen. Og trolla …

Les mer

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Les mer

Translate »