Gran i november

“Frå barnetru til vaksentru”

(Public Domain)

 

Med dette som tema inviterer Den nordisk-katolske kyrkja alle interesserte til haustkonferanse på Gran helga 6 . –  8. november 2020.

 

Foredragstema:

“Det kritiske sinn – Hvordan kan jeg gjennom personlig modning finne en sømmelig ramme om                                                                           dagliglivet i et sekulært samfunn?” Rino Eriksen.

“Det åpne sinn – ‘Menneske først og kristen så’ som kompass for kristenlivet.”
Roald Nikolai Flemestad.

“Det prøvede sinn – Hvordan kan jeg vinne likevekt og håp i Den hellige ånd?”
Ottar Mikael Myrseth

I tillegg til foredrag og samtaler vert det eit rikt gudstenesteliv, hymnologisk aften, kulturaften, høve til tur og sosialt samver.

Konferansen vert halden på Sanner hotell. Messer og tidebøner vert i Mariakyrkja og Nikolaikyrkja.

PÅMELDING innan 1. oktober.

 

 

Detaljert program finn du her:

https://nordiskkatolsk.no/wp-content/uploads/2020/05/Dnkk-h%c3%b8stkonferanse-Gran-6-8-nov-2020-v2.pdf